Bij de restauratiewerken aan de schoorsteen werd rekening gehouden met de nestplaats van de slechtvalken. Om tijdens het broedseizoen geen verstoring te veroorzaken, werden er van half februari tot half juni boven de waterbak geen werken meer uitgevoerd (enkel nog onder de waterbak en aan de binnenkant van de schoorsteen). Zo volgde er in 2021 opnieuw een succesvol legsel en werden er 4 jonge slechtvalken grootgebracht.
Eind augustus waren de restauratiewerken volledig afgerond. De webcam werd eveneens verbeterd. Het volgende broedseizoen zal met scherpere beelden live opgevolgd kunnen worden.

Webcam

 

Druk Play knop voor live beelden :

Dit project kwam tot stand met de steun en samenwerking van:

Stad Mortsel
Natuurpunt Land van Reyen
Vogelbescherming
Agfa Logo