Ringen

Ring als identiteitskaart

De valkenjongen die het levenslicht zien, worden geringd door medewerkers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Rond de leeftijd van drie weken krijgen ze meestal aan elke poot een ring aangemeten. Eén ring is vervaardigd uit aluminium en draagt een uniek identificatienummer: deze ring is als het ware de identiteitskaart van de vogel. De tweede ring dient voor identificatie van de vogel op afstand – bijvoorbeeld met behulp van een telescoop of verrekijker – en bestaat uit een kleuren- en cijfer/lettercombinatie. Deze codes zijn op internationaal niveau afgesproken en laten toe om het land van herkomst te bepalen zonder de vogels te moeten vangen. Uit alle ingezamelde gegevens kan het gedrag van de valken bestudeerd worden. Waar trekken ze naartoe in de winter? Waar vestigen de valkenjongen zich nadat ze het territorium van hun ouders verlaten hebben? Hoe monogaam zijn broedparen? Hoe lang blijven de vogels in leven? Hoe meer kennis vergaard kan worden, des te beter de vogels kunnen worden beschermd.