Broedresultaten

Cijfers

De cijfers van de broedresultaten van de slechtvalk in Vlaanderen spreken boekdelen. In 1995 werd een eerste broedpoging ondernomen in Limburg, maar dat kende geen succes. Het eerste jong dat in België het levenslicht zag sinds het uitsterven van de soort in 1958, dateert van 1996. Sindsdien groeide de slechtvalkenpopulatie gestaag. Op twintig jaar tijd ging het van nul naar 44 broedparen en van nul naar 131 uitgevlogen jongen. Het nestgemiddelde staat in relatie met de beschikbaarheid aan voedsel. Wat deze vogelsoort betreft, mogen we echt wel spreken van een succesverhaal.

Het succesverhaal bij Agfa zorgde reeds voor 27 jongen.

 • 2008: 4 eieren; 1 jong
 • 2009: 3 eieren; 1 jong
 • 2010: 4 eieren; 4 jongen
 • 2011: 4 eieren; 1 jong
 • 2012: 4 eieren; 1 jong
 • 2013: 3 eieren; 1 jong
 • 2014: 4 eieren; 4 jongen
 • 2015: 4 eieren; 3 jongen
  (waarvan 1 doodgevallen uit de nestkast)
 • 2016: 4 eieren; 3 jongen
 • 2017: 4 eieren; 4 jongen (10e jaar)
 • 2018: 4 eieren; 4 jongen
 • 2019: 4 eieren; 4 jongen
 • 2020: 3 eieren; 3 jongen
 • 2021: 4 eieren; 4 jongen
 • 2022: 4 eieren; 4 jongen
 • 2023: 4 eieren; 4 jongen