Gevaert Schoorsteen

Veel geduld…

  • september 2002:  plaatsing nestkast
  • slechtvalken moeten de kast zelf ontdekken
  • maart 2003: eerste prooirest gevonden
  • juni 2006: waarneming slechtvalk
  • eind 2006: regelmatige waarnemingen slechtvalk
  • voorjaar 2007: koppel slechtvalken bewoont de nestkast, maar één van beide vogels waarschijnlijk nog niet geslachtsrijp
  • 2008: 4 eieren; 1 jong
  • 2009: 3 eieren; 1 jong
  • 2010: 4 eieren; 4 jongen
  • 2011: 4 eieren; 1 jong
  • 2012: 4 eieren; 1 jong
  • 2013: 3 eieren; 1 jong
  • 2014: 4 eieren; 4 jongen
  • 2015: 4 eieren; 3 jongen (waarvan 1 doodgevallen uit de nestkast)
  • 2016: 4 eieren; 3 jongen
  • 2017: 4 eieren; 4 jongen (10e jaar)
  • 2018: 4 eieren; 4 jongen (plaatsing webcam)
  • 2019: 4 eieren; 4 jongen
  • 2020: 3 eieren; 3 jongen
  • 2021: 4 eieren; 4 jongen

Download de volledige historiek in deze Powerpoint presentatie.

2008: eerste slechtvalk geboren in Mortsel!

Legsel van 4 eieren; 1 jong

Eieren
Jong
Jong

Dit project kwam tot stand met de steun en samenwerking van:

Stad Mortsel
Natuurpunt Land van Reyen
Vogelbescherming
Agfa Logo